Doi

Lencong ke:

  • Pengecam objek digital
  • Daripada jalan pintas: Ini ialah pelencongan daripada jalan pintas dalam mana-mana ruang nama kepada laman dalam mana-mana ruang nama kecuali ruang nama templat.
    • Jika halaman sasaran ialah sebuah templat, sila gunakan {{R from template shortcut}} sebaliknya. Jalan pintas ialah yang telah diwikipautkan pada halaman komuniti, laman perbincangan dan ringkasan suntingan, tetapi tidak di rencana utama.
    • Nota: Halaman perbincangan templat berada dalam ruang nama perbincangan; halaman itu bukan dalam ruang nama templat. Semua jalan pintas untuk laman perbincangan harus ditandai dengan {{R from shortcut}}.